Obvyklé rozdelenie honoráru pre jednotlivé výkonové fázy

Česká republika (Stavební standardy):

 • Příprava zakázky PPR 1%
 • Návrh/studie stavby STS 13%
 • Vypracování dokumentace pro územní řízení DUR 15%
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP 22%
 • Vypracování dokumentace pro provedení stavby DPS 28%
 • Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli DZS 7%
 • Spolupráce při výběru dodavatele VDS 1%
 • Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru ATD/ITD 11%
 • Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání SKP 2%

Rakúsko (zdroj. Arch. Dukatcs):

 • Návrhový koncept 13%
 • Achitektonický návrh 17 %
 • Projekt na stavebné povolenie 10%
 • Vvykonávací projekt 33%
 • Cenotvorba stavby 12%
 • Umelecký dozor stavby 5%
 • Technická dozor stavby 5%
 • Obchodno – organizačný dozor stavby 5% 

Honorár architekta - www.honorar.sk