Upozornenie

Upozorňujeme, že plnenie výkonov bez honoráru, alebo pod „obvyklú cenu", môže byť najmä zo strany daňového úradu vnímané ako vyhýbanie sa daňovej povinnosti – aj s vyvodením príslušných sankcií.


Honorár architekta - www.honorar.sk