Na čo je dobrý architekt?

Architekt svojou prácou podstatným spôsobom rozhoduje o efektivite všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a o kvalite výsledku.

Výber vhodného architekta je základným predpokladom úspešnosti investičného zámeru.

Náklady stavby sú určené (charakterom pripravovanej investície) tým, čo chceme stavať. Závisia najmä od veľkosti stavby, od pozemku a od použitých materiálov. Cena je teda predurčená zámerom investora. Riešenia však môžu byť rôzne. Ten istý materiál, na tom istom pozemku, pre ten istý účel môže byť usporiadaný rôzne. Cena je tá istá, ale výsledky diametrálne odlišné. Za tie isté nevyhnutné náklady môžeme mať výsledok buď vynikajúci, alebo zlý, alebo niečo v celej škále medzi tým. O celom úspechu investície je rozhodnuté dávno predtým, ako sa začne stavať. Rozhodujúca je etapa návrhu, projektu. Tu sa zásadným spôsobom určuje, aký bude výsledok.

Celková kvalita výsledného diela závisí ďalej aj od partnerskej spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú procesu prípravy a realizácie diela. Štandardne je to trojica investor – projektant – zhotoviteľ.

V tomto trojuholníku architekt nie je nestranný odborník. Jeho úlohou je vždy chrániť investora a dielo.

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin