Výšky odporúčaných hodinových sadzieb

Charakter
odbornej
činnosti 
 
Funkcia Požiadavky na výkony  Výška sadzby pre rok 2012 
veľmi vysoko kvalifikovaná  - hlavný architekt
- hlavny inžinier
- expert 
- návrh konceptu
- vedenie a koordinácia zakázky
- riešenie kľúčových problémov 
40.-€ a vyššie 
vysoko
kvalifikovaná 
- vedúci architekt
- vedúci inžinier 
- zodpovednosť za vedenie zakázky
- riešenie zložitých problémov 
20.-€ až 40.-€ 
stredne
kvalifikovaná 
- projektant - riešenie konštrukčných úloh  10.-€ až 20.-€ 
pomocné
činnosti
málo
kvalifikované
alebo
nekvalifikované 
- technik pomocné práce a
riešenie
jednotlivých
čiastkových úloh 
6.-€ až 10.-€ 
Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin