Výber architekta

Zoznam autorizovaných architektov nájdete tu (alebo na našej hlavnej stránke).

Povolanie architekta je náročné vzhľadom na kvalifikáciu. Vo väčšine európskych krajín trvá vysokoškolské štúdium 6 rokov. Potom absolvent musí absolvovať minimálne 3 roky praxe a vykonať autorizačnú skúšku, aby sa stal autorizovaným architektom (s okrúhlou pečiatkou). Na Slovensku autorizáciu zo zákona udeľuje Slovenská komora architektov.

S konkrétnym výberom architekta vám nepomôžeme. Skúsime však poradiť, ako postupovať.

Skôr, ako si vyberiete architekta, mali by ste porozmýšľať na čo ho potrebujete:

  • chcete architekta, ktorý sa špecializuje na určité špecifické projekty, alebo potrebujete komplexné riešenie?
  • chcete avantgardné riešenie, alebo uprednostňujete skôr tradičnejšie, konzervatívnejšie prístupy?
  • Chcete špičkové, náročné, individuálne riešenia, vyžadujúce veľa času a energie, alebo ste pragmaticky orientovaní a chcete rýchle a overené riešenia?

Pred definitívnym rozhodnutím o spolupráci sa s architektom viackrát porozprávajte. Ubezpečte sa, že jeho štýl práce a tvorby vám vyhovuje. Preštudujte si jeho portfólio. Mali by ste si porozumieť a dospieť k záveru, že je to ten pravý partner, ktorý vám najlepšie pomôže zhmotniť vašu ideu do konečnej fyzickej podoby.

Skôr, ako sa s architektom stretnete prvýkrát, je dobré sadnúť si a dať na papier, čo od neho potrebujete. Netreba nič kresliť. Iba v bodoch ozrejmiť, čo je vašim zámerom. Aký rozsah prác očakávate. Či chcete iba poradiť. Alebo hľadáte možnú podobu vášho investičného zámeru a potrebujete urobiť architektonickú štúdiu, ktorá overí vaše očakávania, alebo využitie pozemku. Alebo chcete celý rozsah prác, končiaci realizáciou diela.

Takisto treba čo najpresnejšie definovať obsah, rozsah a funkciu, čo by návrh mal obsahovať. Aké priestory potrebujete, aké by mali byť väzby a prevádzkové vzťahy medzi nimi. Aké sú preferencie budúceho používateľa, jeho priority, názory, životný štýl...

Je to na prvý pohľad zložité. Netreba sa však báť. Uvedomte si, že architekt môže vykonať dobrú prácu iba vtedy, ak vás čo najlepšie spozná. Stačí keď mu to poviete (ešte lepšie napíšete) svojimi slovami. V spolupráci s architektom je komunikácia mimoriadne dôležitá.

Váš architekt sa vás bude určite pýtať aj na ďalšie veci. Časom vám predloží aj svoje názory a návrhy a spätne vás bude chcieť usmerniť smerom, ktorý sa jemu javí ako vhodný na dosiahnutie dobrého výsledku. Pozorne ho počúvajte a buďte otvorení aj k novým myšlienkam, ktoré môžu byť aj celkom nečakané, môžu byť iné ako ste očakávali a môžu otvoriť nové obzory a náhľad na vec. To aj je úlohou dobrého architekta. Ak sa vám však niečo nezdá, alebo vám navrhne niečo, čo vám nevyhovuje, nebojte sa mu to povedať. Iba otvorenou komunikáciou sa dá predísť problémom v priebehu návrhu a projektu stavby.

Nezanedbateľným kritériom pri definitívnom rozhodovaní sa o výbere architekta môže byť aj cena návrhu a projektu stavby. Aby sa dalo aj toto kritérium korektne vyhodnotiť, treba dopredu čo najpresnejšie určiť obsah a rozsah požadovaných prác (to nerozlučne súvisí zasa od poznania veľkosti stavby, jej špecifík a požiadaviek na ňu).

Tu si treba uvedomiť tiež nasledujúce fakty:

  • cena za návrh a projekt stavby tvorí zlomok z celkovej ceny diela
  • v etape návrhu a projektu sa zásadným spôsobom rozhoduje o celkovej podobe, kvalite a efektívnosti diela
  • netreba túto etapu podceniť, alebo neprimerane urýchliť, lebo všetky dodatočné úpravy počas výstavby sú väčšinou tým najdrahším riešením
  • nestačí mať iba dobré projekty, pokým sa zanedbá ich dozorovanie počas realizácie
Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin