Rukoväť udržateľnej architektúry

Vynikajúca publikácia pre všetkých, krorých zaujíma problematika ekologického navrhovania. Túto stránku (Honorár architekta) navštevujú v úvodných etapách navrhovania architekti a investori, aby sa dohodli o. i. na finačných podmienkach spolupráce. Práve táto chvíľa (úplný začiatok prípravy návrhu a projektu) je tou najvhodnejšou na to, aby zvážili aj všetky ostatné stránky svojho budúceho návrhu.

V etape návrhu sa rozhoduje o celom výsledku. A práve aspekt energeticky úspornej, environmentálne ohľaduplnej a zároveň i esteticky a architektonicky kvalitnej architektúry stojí za to, aby mu architekti a investori venovali primeranú pozornosť. Prioritne je to v záujme budúceho používateľa objektu. Či už z hľadiska kvality obytného prostredia, z hľadiska úspor prevádzkových nákladov, alebo z hľadiska ochrany životného prostredia... Núti nás k tomu aj legislatíva a blížiaci sa horizont roki 2020 (smernice európskeho parlamentu a rady 2002/91/ES (EPBD I) a 2010/31/EU (EPBD II) o energetickej hospodárnosti budov).

"Udržateľné navrhovanie" nie je len o splnení predpísaných technických parametrov. Je to zložitý multidisciplinárny tvorivý proces, výsledkom ktorého by mala byť budova, v ktorej sa budú prednostne dobre cítiť ľudia (jej používatelia), a ktorá bude zároveň dobrá i po všetkých iných stránkach... Práve na takéto hľadiská sa zameriava kolektív autorov pod vedením profesora Roberta Špačka a docenta Henricha Pifka. Publikáciu spracovali špičkoví odborníci v tejto oblasti. Iniciatíva k vydaniu vyšla zo Slovenskej Komory architektov. Vydalo ju vydavateľstvo ARCHINFO v roku 2013.

Editori (bez uvedenia titulov): Robert Špaček, Henrich Pifko

Autori (bez uvedenia titulov): Julián Keppl, Lorant Krajcsovocs, Ján Legény, Peter Lovich, Peter Morgenstein, Alena Ohrazenská, Dušan Petráš, Henrich Pifko, Branislav Puškár, Lukáš Šíp, Robert Špaček, Henrieta Tolgyeessyová

Veríme, že Rukoväť udržateľnej architektúry vám pomôže získať základný prehľad o problematike udržateľného navrhovania a že bude podnetom pri rozmýšľaní o vašej budúcej investícii.

Prajeme zaujímavé čítanie.

Rukoväť udržateľnej architektúry si  môzete  stiahnuť tu.

 

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin