Zoznam architektov

Nájdených výsledkov: 39

Mária CAFFREY  Ing.arch.  

Tatranská Lomnica 117, 059 60 Vysoké Tatry
051/5464 4721, 0905 755 107Kontaktný email

Kalin CAKOV  Ing.arch.  

Ventúrska 5, 811 01 Bratislava 1
0911 050 071, 0911 050 071, www.cakovandpartners.skKontaktný email

Zuzana CAMBELOVÁ  Ing.arch.  

Hummelova 17, 811 03 Bratislava 1
0905 612 565, 0905 612 565, www.cade.skKontaktný email

Daniel CAPEK  Ing. arch.  

Palárikova 1504/7, 040 11 Košice
+421 911 811 076Kontaktný email

Adam CIFRA  Ing.arch.  

Údernícka 11, 851 01 Bratislava
02/6728 1850, 0918 688 109, www.delta-slovakia.comKontaktný email

Katarína CIGLANOVÁ  Ing.arch.  

Palisády 26, 811 06 Bratislava
0904 942 770, 0904 942 770, www.ke-arch.skKontaktný email

Jakub CIGLER  doc.Ing. arch.  

Nas Ostrovem 7, 147 00 Praha 4
+420 226 805 329, www.jakubcigler.archiKontaktný email

Ján CIMRA  Ing.arch.  

Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trenčín
0908 779 185, 0903 774 369Kontaktný email

Edita CIMROVÁ  Ing.  

Nad tehelňou 6, 911 00 Trenčín
0905 563 331, 0905 563 331, www.sediarossa.euKontaktný email

Juraj CIRFUS  Ing.arch.  

Hurbanova 1556/9, 911 01 Trenčín
032/7435 617, 0903 222 568Kontaktný email

Juraj CÍSAR  Ing.arch.  

Župné námestie 1, 949 01 Nitra
0903 842 933, 0903 842 933Kontaktný email

Pavol CITOVICKÝ  Ing.arch.  

Koceľová 15, 821 08 Bratislava
0902 378 216, citovickyfillo.skKontaktný email

Jaroslav COPLÁK  Ing.arch.  , PhD.

Dunajská 27, 931 01 Šamorín
031/5623 665, 0905 109 138Kontaktný email

Otto CSÁDER  Ing.arch.  

Lipnická 356, 900 42 Dunajská Lužná
4598 0257, 0903 755 588Kontaktný email

Milan CSANDA  Ing.arch.  

Riečna 2, 949 01 Nitra
037/6503 217, 0903 887 780, www.csanda-piterka.skKontaktný email

Peter CSELLÁGH  Doc.Ing.arch.  , PhD.

Radvanská 38, 811 01 Bratislava
5441 6188, 0903 776 619, 0903 776 619Kontaktný email

Oliver CSÉMY  Ing.  

Dunajská 3, 945 01 Komárno
0911 701 312, 0911 701 312Kontaktný email

Kristián CSÉMY  Mag.arch., Mgr.art.  

Dunajslá 3, 945 01 Komárno
0911 701 312, www.akvadrat.skKontaktný email

Aladár CSERNÁK  Ing. arch.  

Dunajská 954/48 A, 900 44 Tomášov
+421 905 666 129Kontaktný email

Vlasta CUKOROVÁ  Ing.arch.  

Prekážka 722/1, 033 01 Liptovský Hrádok
0907 859 363Kontaktný email

František CVENGROŠ  Ing.arch.  

Palárikova 9, 811 05 Bratislava
5249 7079

Igor CZIEL  Ing.arch.  

Hlavná 59, 056 01 Gelnica
+421 904 509 489, www.ligrus.skKontaktný email

Gabriel CZÖDÖR  Ing.arch.  

Kalištná 13, 841 07 Bratislava
02/38102847, 0907 439 164Kontaktný email

Zoltán CZÖVEK  Ing.arch.  

Staré Grunty 61, 841 04 Bratislava 4
02/6542 4975, 0905 291 522Kontaktný email

Peter CHABAN  Ing.arch.  

Košická 49/A, 821 08 Bratislava
0918 631 308, www.flyingtree.houseKontaktný email

Jozef CHLAPEČKA  Ing.arch.  

Čajkovského 2, 949 11 Nitra
0902 203 032, 0902 203 032, www.parnasnitra.skKontaktný email

Jozef CHLAPEČKA  Ing. arch.  

Murániho 22, 949 11 Nitra
0903 120 706Kontaktný email

Libor CHMELÁR  Ing.arch.  

Krajinská cesta 2955/34, 921 01 Piešťany
0903 951 606, 0903 951 606Kontaktný email

Daniela CHMELOVÁ  Ing.arch.  

Láb 342, 900 67 Láb
034/7790500, 0907 321 876Kontaktný email

Milan CHMURA  Ing.arch.  

Nám.slobody 14, 971 01 Prievidza
046/5426 963, 0903 018 721Kontaktný email

Rudolf CHODELKA  Ing.arch.  

Hôrky 30, 010 04 Žilina
041/5662 837, 0905 243 280Kontaktný email

Klaudia CHODELKOVÁ  Ing.arch.  

Hlinkovo nám. 5, 010 01 Žilina
041/5626 450, 0905 308 771Kontaktný email

Sergej CHOMA  Ing.arch.  

Olivová 13, 831 01 Bratislava
5477 1121, 0903 343 743, www.archoma.skKontaktný email

Zuzana CHOMOVÁ  Ing.arch.  

Obežná 6, 010 08 Žilina
Kontaktný email

Mário CHOVAN  Ing.arch.  

Nerudova 8, 821 04 Bratislava
0904 971 100, www.sites.google.com/site/arissskKontaktný email

Pavel CHRABAČKA  Ing.arch.  

Kpt.Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
0918 407 570, www.artlandia.skKontaktný email

Ondrej CHROBÁK  Ing.arch.  

Červeňákova 3, 841 01 Bratislava
0903 421 956Kontaktný email

Michal CHUDÍK  Ing.arch.  , PhD.

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
5478 9502, 0905 277 482Kontaktný email

Dušan CHUPÁČ  Ing.arch.  

Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
042/43 21 094, 0907 497 783, www.arkonatelier.skKontaktný email
Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin